Tiếp sức người thầy, Thầy Trần Toàn trường Tiểu học Thạnh Yên 3, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang