COVID-19_CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC NÂNG CAO SỨC KHỎE PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng UNICEF Việt Nam xây dựng 05 bài tập thể dục (dưới dạng video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện để nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng, chống dịch COVID-19. Các trường phối hợp tuyên truyền, phổ biến tài liệu trên để học sinh tham khảo tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực phòng, chống dịch COVID-19, hình thức như sau:  

         1. Chia sẻ video và khuyến khích luyện tập 5 bài thể dục rèn luyện sức khỏe đến giáo viên, học sinh.

         2.  Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu, tăng cường chia sẻ trên các hạ tầng số như: facebook, youtube....

  - Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY.

  - Fanpage: https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd.